SERVICES

TRADITONAL THAI HEALING HOUSE

SABAI THERAPY

SABAI BODY SCRUB

690.000

Sabai thư giãn thanh lọc cơ thể

60 phút

SABAI HERBAL COMPRESS THERAPY

1.050.000

Sabai Thư Giãn với thảo dược

120 phút

SABAI HOT STONE AROMATHERAPY

990.000

Sabai thư giãn với đá nóng và tinh dầu

90 phút

SABAI FOOT THERAPY

590.000 đ

Sabai thư giản chân

90 phút

SABAI TRADITIONL THERAPY

750.000 đ

Sabai Thư giãn theo pp truyền thống thái lan

90 Phút

SABAI TRADITIONL THERAPY WITH BALM/HOT STONE

850.000 đ

Sabai Thư giãn theo pp truyền thống với dầu nóng/đá nóng

90 Phút

SABAI BACK NECK SHOULDER

590.000 đ

Sabai thư giãn lưng vai cổ

90 Phút

SWEDISH THERAPY

790.000

Thữ giãn theo phương pháp Thụy Điển

90 phút

SABAI AROMATHERAPY

790.000 đ

Sabai thư giãn với tinh dầu

90 Phút

SABAI FACIAL THERAPY

SABAI SIGNATURE FACIAL THERAPY

1.290.000

Sabai thư giãn và nâng cơ trẻ hóa da

90 phút

SABAI FACIAL EXPRESS

590.000

Sabai chăm sóc da

75 phút

SABAI SKIN REJUVENATION WITH BLOLOGICAL LIGHT

790.000

Sabai trẻ hóa da với ánh sáng sinh học

75 phút

SABAI SKIN BRIGHTENING AND REJUVENATION

990.000

Sabai trẻ hóa và dưỡng trắng hồng

75 phút

SABAI FACIAL REJUVENATION

890.000

Sabai chăm sóc trẻ hóa da

75 phút

SABAI PACKAGES

SAUNA + AROMATHERAPY

1.090.000

Xông hơi + Thư giãn với tinh dầu

120 phút

SAUNA + SABAI TRADITIONAL THERAPY

850.000

Xông hơi + thư giãn theo pp truyền thống Thái Lan

120 phút

SAUNA + BODY SCRUB + AROMATHERAPY

1.490.000

Xông hơi + tái tạo da toàn thân + thư giãn với tinh dầu

180 phút

MATT EFFECT

SAUNA READY

RELAX ZONES

NATURAL MASK

SALE

The Best Promotion

CONTACT

Get In Touch